<-- Takaisin sarjaan Kuvitettuja Klassikkoja

Edellinen numero
Kuvitettuja Klassikkoja Erikoisnumero 03 sivu 01

Kuvitettuja Klassikkoja Erikoisnumero 03 sivu 02

Seuraava numero
Kuvitettuja Klassikkoja Erikoisnumero 03 sivu 13

Tietoa lehdestä:

Kuvitettuja Klassikkoja

Erikois-Numero 3 (1960)

Atomiaika

100 sivuasivu 2Classics Illustrated Special Issue 156 (US)(jun 1960)

The Atomic Age

Kansi: Gaylord WelkerEtusivu: L.B.Colesivu 2

Seikkailu Pohjoisessa

Adventure North

Piirtäjä: Norman Nodelsivu 13

Pienin Hiukkanen

The Smallest Particle

Piirtäjä: Bruno Premianisivu 22

Atomin Sisus

Inside the Atom

Piirtäjä:sivu 26

Atomimiilu

The Atomic Furnace

Piirtäjä: Gerald McCannsivu 39

Taikamineraali

The Magic Mineral

Piirtäjä: Sam Glanzmansivu 46

Näin Rakennan Säteilymittarin

How to Build a Radiation Detector

Piirtäjä:sivu 48

Alfa, Beta ja Gamma

Alpha, Beta and Gamma

Piirtäjä: Everett Raymond Kinstlersivu 54

Voimaa Atomeista

Atoms for Power

Piirtäjä: George Evanssivu 64

Radioisotooppi

The Radioscope

Piirtäjä: Sam Glanzmansivu 67

Atomit ja Teollisuus

Atoms and Industry

Piirtäjä: John Tartaglionesivu 74

Atomit ja Maatalous

Atoms and Agriculture

Piirtäjä: Gerald McCannsivu 81

Atomit ja Lääketiede

Atoms and Medicine

Piirtäjä: Angelo Torressivu 86

Parantavat Säteet

The Healing Rays

Piirtäjä: Gerald McCannsivu 91

Huomispäivän Atomi

The Atom Tomorrow

Piirtäjä: George Evanssivu 95

Käyttövoiman Kehitys

The Ages of Energy

Teksti 1 sivusivu 96

Uraanin Etsintä

The Search for Uranium

Teksti 1 sivu